Marketing

СРЦЕ МАРКЕТИНГ ДОО
Тел. 065 8 219 559
ул. Ратка Павловића бб
18400 Прокупље
Матични бр:       21237299
ПИБ:                 109757634
Текући рачун:   200-2861780101011-35
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА А.Д. БЕОГРАД

 mail: radiosrce@hotmail.com 

               065 8 219 559 

С’ поштовањем

Радио Срце

 

Ансамбл срце                                         

Медијско хуманитарно                                         

креативно едукативно удружење

Д. Трнава  бб.

18421  Д. Трнава

ЖР. 200-2922980101011-20

ПИБ 109434481

матични број 28198914

Тел. 065-8 21 9 55 9

mail: srceprokuplje@hotmail.com